Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту
Mundarija

1. Abdushukurov A. A., Sayfulloyeva G. S. Raqobatli risklar uchun proporsional intensivlik modelida empirik Kats jarayonlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 1-6 pdf
2. Aripov M. M., Bobokandov M. M. Ikki karra nochiziqli nodivergent ko‘rinishdagi manba hadli parabolik tenglama uchun blow-up tahlil. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 7-21 pdf
3. Aripov M. М., Matyakubov A. S., Xasanov J. O. O‘zgaruvchan zichlik va manbaga ega bo‘lgan nodivergent parabolik tipdagi kross-diffuziya tenglamalar sistemasiga qo‘yilgan Koshi masalasining global yechimlari va uni baholash.
Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 22-31 pdf
4. Xadjiyev D., Ayupov Sh. A., Beshimov G. R. 2 o‘lchovli Evklid fazoda parametrik figuraning Yevklid va Galiley invariantlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 32-41 pdf
5. Qilichov O. Sh. To‘rtinchi tartibli tenglama uchun chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 42-47 pdf
6. G‘afforov R. A. Maxsus psevdoortogonal gruppa harakatiga nisbatan ko‘p o‘lchamli sirtlar ekvivalentligi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 48-54 pdf
7. Irgashev B. Yu. Bir yuqori tartibli tenglamaning avtomodel yechimlarini topish va ularni to‘rtinchi tartibli tenglama uchun quyilgan chegaraviy masalaga tatbiq etish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 55-65 pdf
8. Mirsaburov M., Ergasheva S. B. Chegaralanmagan sohada aralash turdagi tenglamalarning bir sinfi uchun Gellerstedt sharti to‘liq berilmagan masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 66-83 pdf
9. Omirov B. A., Raximov I. S. Akademik Shavkat Abdullayevich Ayupovning algebraik maktabi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 84-96 pdf
10. Fayziyev Yu. E. To‘rtburchak sohada subdiffuziya tenglamasi uchun boshqarish masalasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 97-102 pdf
11. Xodjibayev V. R., Ataxo‘jayev A. A. Uzluksiz vaqtli tasodifiy jarayonlar uchun sakrash qiymati taqsimotining asimptotikasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 103-108 pdf
12. Xurramov N. X. Gellerstedt tenglamasi uchun chegaraviy xarakteristikada lokal va nolokal shartli masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 109-118 pdf
13. Shadimetov X. M., Nuraliyev F. A., Ulikov Sh. Sh. Sobolevning faktor fazosida Viner-Hopf tipidagi sistema yechimining mavjudligi va yagonaligi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 119-127 pdf


"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому