Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту
Oxirgi son (2024-1)

1. Gafurov Maxamat Uktamovich. 80 yillik yubileyi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 1-2 pdf
2. Abdullayev J., Ergashova Sh. Silindrik potensialda ikki bozonli sistemaning xos qiymatlari va invariant qism fazolari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 3-12 pdf
3. Allakov I., F. binti Deraman, S.H. Sapar., Sh. Ismail. Beatti ketma-ketliklari bilan bog‘liq murakkab modul bo‘yicha xarakterlar yig‘indisining bahosi haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 13-20 pdf
4. Aripov M., Atabaev O. Nochiziqli manba va yutilish bilan berilgan ikki karra buziluvchi parabolik masala yechimlarining sifat xossalari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 21-32 pdf
5. Muzaffarova M. Bitta ikki jinsli populyatsiyaning dinamikasi haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 33-40 pdf
6. Olimov U. Cheksiz o‘lchamli operatorning qo‘zg‘almas nuqtalarining tavsifi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.6, №1, pp. 41-48 pdf
7. Azamov S. Tugun nuqtalari teng uzoqlikda joylashgan optimal kvadratur formula qurish haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 49-64 pdf
8. Djabbarov O. Dempfirlash hadi vaqtga bog‘liq bo‘lgan ikki karra nochiziqli parabolik tenglamaga qo‘yilgan Koshi masalasi yechimining sifat xossalari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 65-70 pdf
9. Djamalov S., Sipatdinova B. Chegaralanmagan parallelepipedda ikkinchi tur aralash tipdagi tenglama uchun davriy nolokal chegaraviy shartli chiziqli teskari masala haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 71-82 pdf
10. Zikirov O., Sagdullayeva M. Uchinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglama uchun integral shartli ba’zi nolokal masalalar. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 83-89 pdf
11. Kalandarov T. Arens algebralarining 2-lokal avtomorfizmlari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 90-93 pdf
12. Raxmonov F., Tankeeva A. Kvadrati bilan berilgan Barenblatt-Jeltov-Kochina operatori qatnashgan integro-differensial tenglama uchun aralash masalaning klassik yechilishi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 94-102 pdf
13. Ruziyev M., Mirsaburova G., Mamatmuminov D. Buziladigan giperbolik tipdagi tenglamalarning bir sinfi uchun Bitsadze-Samarskiy shartining analogi berilgan masala. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 103-111 pdf
14. Usmonov D. Yadrosida Bessel funksiyasi qatnashgan integro–differensial operatorni o‘z ichiga oluvchi buziladigan to‘rtinchi tartibli tenglama uchun bir masala haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.6, №1, pp. 112-124 pdf
15. Xolboyev A. Dodekaedr qirralarida dinamik masala. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 125-130 pdf
"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому