Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту
Mundarija1. Durdiev D. K., Shishkina E. L., Rahmonov A. A.
Ko‘p o‘lchamli fazoda kasr hosilali to‘lqin tenglamasining yechimi uchun oshkor formula. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 1-12 pdf
2. Mizomov I. E. Ba'zi Koshul algebralari sinflarining Kalabi-Yau xossasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 13-19 pdf
3. Mustapokulov Kh. Y., Bekchonov Sh. E. Boshqaruvda geometrik cheklovlar bo`lgan sistemaga nisbatan to'plamni invariant bo`lishining zaruriy shartlari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 20-25 pdf
4. Normatov Z. Kalojero-Mozer fazosining koordinata xalqasidagi munosabat. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 26-32 pdf
5. Xudayarov S. S. Permutatsiya matritsasining kvadratik stoxastik jarayonlari.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 33-39 pdf
6. Abdullayev R. Z., Madaminov B. A. $\sigma$-chekli o`lchovlarga nisbatan tuzilgan umumlashtirilgan log -algebralarning izometriyalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 40-46 pdf
7. Zuparov T. M, Xalxadjayev B. B. Tasodifiy koeffitsiyentli Аbel yig`indilari qo`shiluvchilarining bog`liqlik strukturasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 47-50 pdf
8. Ibragimov M. M. Neytral tomoniy simmetrik fazo birlik sharining geometrik xossalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 51-55 pdf
9. Raximov D. G., Axmadjanova D. D. Yo`qotilish ro`y bermaydigan rezonatorlarda elektromagnit tebranishlar nazariyasining model masalasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 56-61 pdf
10. Ruziev M. Kh., Yuldasheva N. T. Aralash tipdagi tenglama uchun Frankl sharti analogi va Gellersted sharti bilan berilgan chegaraviy masala.   Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 62-71 pdf
11. Safarov J. Sh. Giperbolik tipdagi bitta integro-differensial tenglamani tadqiq etish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 72-76 pdf
12. Fozilov D. Sh. Bianalitik funksiyalar uchun Koshi tipidagi integral.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 77-84 pdf
13. Xatamov N. M., Ibragimov I. I. Keli daraxtidagi DNK molekulasining Ising modelidagi yangi Gibbs o`lchovlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 85-90 pdf
14. Sharipov A. S., Abdishukurova G. M. Qatlamali ko`pxillik isometriyalari gruppasining ba'zi xossalari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 91-96 pdf
15. Eshkabilov Y. X., Baratov B. S Ikki o'lchovli simpleksda separabel kubik stoxastik operatorning dinamikasi haqida.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 97-104 pdf
16. Yuldashev T. K., Egamnazarova M. G., Rasulova S. X. Vaqt bo'yicha aks ettirilgan beshinchi tartibli integro-differensial tenglama uchun aralash masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 105-116 pdf
17. Zuparov Talat Marufovich 80 yillik yubileyiga bag'ishlanadi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 117-118 pdf

"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому