2022 - Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту

2022

Arxiv

2022-yilda chop etilgan maqolalar

1. Kurudirek A. Ta’lim jarayonida noyevklid geometriya elementlaridan foydalanish usullari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 1-5 pdf
2. Samatov B. T., Jurayev B. I. Boshqaruvdagi GrG cheklovlari bilan differentsial o‘yinda П strategiyasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 6-13 pdf
3. Azizov M. S. Bessel operatori qatnashgan juft tartibli xususiy hosilali tenglama uchun bir boshlang‘ich-chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 14-24 pdf
4. Ganixodjaev N. N., Dusmurodova G. X. Kvadratik stoxastik operatorlar tomonidan yaratilgan to‘rt o‘lchovli va besh o‘lchovli algebralar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 25-30 pdf
5. Davlatov Sh. O. Bir o‘lchovli o‘zgarmas koeffisientli simmetrik t-giperbolik sistemalarni noregulyar to‘rda chekli elementlar usuli bilan yechish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 31-36 pdf
6. Jumaev D. I., Beshimova D. R. Giperfazoning eqvivariant akslantirishlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 37-43 pdf
7. Imomov A. A., Nazarov Z. A. Markov Q-jarayoni tarkibiy parametrining bahosi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 44-55 pdf
8. Ismoilov A. I. Bir jinsli bo‘lmagan Eyler-Puasson-Darbu tenglamasi uchun Darbu masalasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 56-65 pdf
9. Maxammadaliev M. T. Ikkinchi tartibli Keli daraxtida spin qiymatlari to‘plami sanoqli bo‘lgan HC-modeli uchun Gibbs o‘lchovlari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 66-73 pdf
10. Rasulov M. S., Norov A. K. Raqobat-diffuziya modeli uchun ikki noma’lum chegarali masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 74-81 pdf
11. Rasulov S. I., Mustapokulov X. Y., Kuralov B. A. Fredholm determinantlari uchun Monte-Karlo baholari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 82-87 pdf
12. Raxmonov F. D. Yuqori tartibli buziladigan yadroli integro-differensial tenglama uchun teskari masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 88-101 pdf
13. Turakulov X. Sh. Chegaralanmagan parallelepiped ko‘rinishdagi sohada uch o‘lchovli Trikomi tenglamasi uchun yarim davriy tipdagi chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 102-107 pdf
14. Urinov A. K. Kasr tartibli Riman-Liuvill integrallari va hosilalarini Bessel funksiyasi yordamida umumlashtirish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 108-155 pdf
15. Yuldasheva A. V. Peridinamikaning nochiziqli tenglamasining yechilishi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 156-160 pdf


1. Durdiev D. K., Shishkina E. L., Rahmonov A. A. Ko‘p o‘lchamli fazoda kasr hosilali to‘lqin tenglamasining yechimi uchun oshkor formula. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 1-12 pdf
2. Mizomov I. E. Ba'zi Koshul algebralari sinflarining Kalabi-Yau xossasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 13-19 pdf
3. Mustapokulov Kh. Y., Bekchonov Sh. E. Boshqaruvda geometrik cheklovlar bo`lgan sistemaga nisbatan to'plamni invariant bo`lishining zaruriy shartlari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 20-25 pdf
4. Normatov Z. Kalojero-Mozer fazosining koordinata xalqasidagi munosabat. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 26-32 pdf
5. Xudayarov S. S. Permutatsiya matritsasining kvadratik stoxastik jarayonlari.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 33-39 pdf
6. Abdullayev R. Z., Madaminov B. A. $\sigma$-chekli o`lchovlarga nisbatan tuzilgan umumlashtirilgan log -algebralarning izometriyalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 40-46 pdf
7. Zuparov T. M, Xalxadjayev B. B. Tasodifiy koeffitsiyentli Аbel yig`indilari qo`shiluvchilarining bog`liqlik strukturasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 47-50 pdf
8. Ibragimov M. M. Neytral tomoniy simmetrik fazo birlik sharining geometrik xossalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 51-55 pdf
9. Raximov D. G., Axmadjanova D. D. Yo`qotilish ro`y bermaydigan rezonatorlarda elektromagnit tebranishlar nazariyasining model masalasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 56-61 pdf
10. Ruziev M. Kh., Yuldasheva N. T. Aralash tipdagi tenglama uchun Frankl sharti analogi va Gellersted sharti bilan berilgan chegaraviy masala.   Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 62-71 pdf
11. Safarov J. Sh. Giperbolik tipdagi bitta integro-differensial tenglamani tadqiq etish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 72-76 pdf
12. Fozilov D. Sh. Bianalitik funksiyalar uchun Koshi tipidagi integral.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 77-84 pdf
13. Xatamov N. M., Ibragimov I. I. Keli daraxtidagi DNK molekulasining Ising modelidagi yangi Gibbs o`lchovlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 85-90 pdf
14. Sharipov A. S., Abdishukurova G. M. Qatlamali ko`pxillik isometriyalari gruppasining ba'zi xossalari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 91-96 pdf
15. Eshkabilov Y. X., Baratov B. S Ikki o'lchovli simpleksda separabel kubik stoxastik operatorning dinamikasi haqida.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 97-104 pdf
16. Yuldashev T. K., Egamnazarova M. G., Rasulova S. X. Vaqt bo'yicha aks ettirilgan beshinchi tartibli integro-differensial tenglama uchun aralash masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 105-116 pdf
17. Zuparov Talat Marufovich 80 yillik yubileyiga bag'ishlanadi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 117-118 pdf


"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому