Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту
Arxiv
2020-yilda chop etilgan maqolalar

1. Allen I. K., Duggal D., Nasir S., Karimov E. T. Riman-Liuvil va Atangana-Baleanu hosilalari ishtirok etgan vaqt bo’yicha kasr tartibli to’lqin tenglamasi uchun chegaraviy masala haqida (1-9)
2. Alimov Sh. A., Yuldasheva A. V. Bussinesq tipdagi tenglama uchun Koshi masala haqida (10-14)
3. Babajanov B. A., Ruzmetov M. M., Babajanov A. B.  Integral manbali Toda zanjiri tipidagi tenglamani integrallash haqida (15-26)
4. Mo’ydinjonov D.R. Uchta singulyar koeffitsiyentli Gelmgolts tenglamasi uchun Dirixle masalasi (27-36)
5. Ro’zimurodova D. H., Azamova N. A. Limit to’plami to’rtta to’g’ri chiziqdan tashkil topgan analitik 3D-sistema (37-40)
6. Abdushukurov F. A., Chuprunov A. N. Puasson taqsimotiga ega tasodofiy miqdorni Gauss taqsimotiga ega tasodofiy miqdorga approksimatsiyasi haqida (41-49)
7. Azamov S. S. Differensial operatorning diskret analogini qurish masalasi (50-58)
8. Qodirqulov B. J., Jalilov M. A. Нilfer operatori qatnashgan to’rtinchi tartibli aralash tipdagi tenglama uchun nolokal masala (59-67)
9. Mamadaliyev U. X.  Nm;n  nilradikalli yechiluvchan Leybniz algebralarining tasnifi (68-74)
10. Mamanazarov A. O. Singulyar koeffitsiyentli parabolik-giperbolik tenglama uchun Trikomi masalalari (75-89)
11. Nurmuhamedova N. S. Umumlashgan gibrid senzurlashning raqobatdosh tavakkallar modelida statistik eksperimentning lokal asimptotik normalligi (90-94)
12. Oqboyev A. B. Parabolo-giperbolik tipdagi tenglama uchun Trikomi masalasi (95-103)
13. Ahmadjon Qo’shoqovich O’rinov (70 yillik yubileyiga bag’ishlanadi) (104-106)
14. Fayziyev A. A., Turg’unov T. T. O’zbekiston Respublikasida paxta hosildorligi dinamikasini statistik tahlil qilish va bashoratlash (107-111)
15. Fayazova Z. K. Issiqlik almashinuvi jarayonini chegarada berilgan issiqlik oqimi bilan chegaraviy boshqarish (112-117)
16. Fayazov K. S., Xajiyev I. O. Bitta chiziqda buzilishga ega ikkinchi tartibli differensial tenglama uchun chegaraviy masala (118-126)
17. Ergashev T.G., Safarbayeva N.M. Bitta singular koeffisientli ko’p o’lchivli Gelmgolts tenglamasi uchun Xolmgren masalasi (127-135)
"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому