Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту
Arxiv
2019-yilda chop etilgan maqolalar


1. Toʻxtasinov M.T., Abduolimova G.M., Hayitqulov B.X. Chegaralangan jismda issiqlik tarqalishini chegaraviy boshqarish (1-10)
2. Abdullayev A., Roziqov Oʻ.A. Ijtimoiy gumanitar fanlarda matematik usullar sharhi (11-18)
3. Karimov E.T. Xilfer kasr tartibli operatori qatnashgan aralash tipdagi tenglama uchun integral ulash shartli Trikomi tipidagi chegaraviy masala (19-26)
4. Roʻziyev M.X. Chegaralanmagan sohada singulyar koeffisiyentli Gellerstedt tenglamasi uchun chegaraviy xarakteristika bo'laklarida siljishli shartlar berilgan masala haqida (27-42)


1. Bekiyev A.B. Toʻrtinchi tartibli aralash tipdagi tenglama uchun bir chegaraviy masalaning yechilishi (1-6)
2. Mamanazarov A.O. Parabolik-giperbolik tenglama uchun bir siljishli masala haqida (7-16)
3. Roziqov Oʻ.A., Xakimov R.M. Keli daraxti ustida HC modeli uchun translyatsion-invariant Gibbs oʻlchovining chekka oʻlchov boʻlishi (17-22)
4. Ergashev T.G. Bitta singular koeffitsiyentli koʻp oʻlchivli elliptik tenglama uchun Xolmgren masalasi (23-32)
5. Jalilov M.A. Kasr tartibli differensial operator qatnashgan toʻrtinchi tartibli aralash turdagi tenglama uchun Samarskiy-Ionkin turidagi masala (33-42)


1. Murzambetova M.B. Toʻrtinchi tartibli spektral parametrli tenglama uchun chegaraviy masala (1-9)
2. Xoliqov D.K. Uchinchi tartibli yuklangan psevdoparabolik tenglama uchun integral shartli aralash masala haqida (10-19)
3. Irgashev B.Yu. Yuqori tartibli Lavrentyev-Bitsadze tenglamasi uchun Dirixle-Neyman tipidagi masala (20-30)
4. Parovik R.I. Duffingning kasr ossilyatorining majburiy tebranishlarini oʻrganish uchun garmonik balans usuli (31-36)
5. Sirojitdinov A.A. Bogʻliqsiz vektorlar yigʻindilari taqsimotining ayrim asimptotik baholari (37-40)
6. Xashimov A.R. Uchinchi tartibli qo'shma tipdagi nostatsionar tenglama uchun umumiy chegeraviy shart bilan masala (41-47)

1. Kurbanbaev T.K. $sl_2$ Li algebrasi yordamida tuzilgan cheksiz oʻlchamli Leibnits algebrasi (1-8)
2. Karimov E.T., Toshtemirov B.H. Giper-Bessel kasr tartibli differensial operatori qatnashgan aralash tipdagi tenglama uchun integral ulash shartli Trikomi tipidagi masala (9-14)
3. Artikov M., Mirsaburova U.M. Aralash turdagi tenglama uchun Trikomi sharti chegaraviy xarakteristikada toʻliq berilmagan va ichki xarakteristikada Frankl shartiga oʻxshash shart berilgan masala (15-35)
4. Zikirov O.S., Jumagul G.O. Uchinchi tartibli giperbolik tenglama uchun Gursa- Dirixle masalasi (36-41)
5. Norjigitov A.F., Sharipov O.Sh. D[0,1] fazoda qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bogʻlangan tasodifiy miqdorlar uchun katta sonlar qonuni (42-45)
6. Oqboyev A.B. Ikkinchi tur buziluvchi giperbolik tipdagi bir tenglama uchun siljishli masalalar (46-55)
7. K.K.Moʻminovning ilmiy va pedagogik faoliyati haqida qisqacha ocherk (56-58)


1. Khomidova S.M., Nazarov H.A., Karimov U.Sh. Oddiy haqiqiy C*-algebralarining differensiallanishi (1-3)
2. Abdullayev B.I., Sharipov R.A. Lokal va global 𝛼-polyar to'plamlar (4-8)
3. Allakov I., Safarov A.Sh. Arifmetik progressiyadan olingan tub son va tub sonning darajalari yig`indisi ko`rinishida ifodalash masalasining maxsus to`plami haqida (9-21)
4. Jo’rayev T.F. Dugundji fazolari va Tych kategoriyasida absolyut ekstenzorlar (22-27)
5. Imanbayev N.S., Ospanov M.N. Qo'shma tipdagi uchinchi tartibli tenglamalarning regulyar shartlarni qanoatlantiruvchi xos qiymatlarining taqsimoti (28-33)
6. Parovik R.I. Eyri kasr ossilyatori uchun Koshi masalasi (34-39)
7. Sobirov Z.A., Raximov K.U. Yulduzsimon grafda vaqt bo`yicha kasr tartibli hosilali Eyri tenglamasi uchun Koshi masalasi (40-49)
8. Hasanov A., Ergashev T.G. Uch o'zgaruvchili Laurichella gipergeometrik funksiyalari uchun analitik davom ettirish formulalari (50-58)
9. Sharaxmetov Sh. Ikki o'lchovli binom taqsimotining xossalari (59-68)

6-son

1. Baratov  I. I.,  Dexqonov F. N.,  Komilov N. M.  Issiqlik almashish jarayoni bilan bog’liq bo’lgan teskari masala (1-6)
2. Axmedov S.A., Ablazova K.S.  Ikki son belgisining korrelyatsiyasini aniqlovchi statistik gipotezalarga  asoslangan ba’zi nazorat kartalar (7-12)
3. Djalilov  A.A., Abduxakimov S.X. Feygembaum noturg’un separatrisasining  davriy nuqtalari (13-16)
4. Jo’rayev Sh.Yu. Kasr-chiziqli  hosil qiluvchi funksiya hosil qilgan Galton-Vatson tarmoqlanuvchi jarayoni (17-22)
5. Irgashev B.Yu. Kichik  hadlarga ega bo‘lgan yuqori tartibli buziluvchan tenglama uchun chegaraviy  masala (23-30)
6. Kushmurodov A.A. Banax  fazosida qiymat qabul qiluvchi m-bog’liq tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi  uchun kuchaytirilgan katta sonlar qonuni (31-34)
7. Mamurov B.J. Chekli  o’lchovli bir jinsli kubik stoxastik jarayonlar uchun evolyutsion tenglamalar (35-39)
8. Nishonova Sh.T. Bir  elliptik-parabolik tenglama uchun birinchi va ikkinchi tur integral shartli  nolokal masala (40-46)
9. Parovik  R.I. Duffing kasr ossilyatorining dinamik gisterezi (47-51)
10. Xusanboyev  Yo.M., Qudratov X.E. Immigratsiyali tarmoqlanuvchi tasodifiy  jarayonlar uchun ba’zi tengsizliklar (52-56)
11. Ro’ziyev  M.X. Aralash tipdagi tenglamalarning bir sinfi uchun nolokal  chegaraviy masala haqida (57-61)
12. Fayazov  Q.S., Xudayberganov Ya.K. Ikkita buzilish chizig’iga ega bo’lgan  ikkinchi tartibli xususiy hosilali tenglamalar sistemasi uchun nokorrekt  chegaraviy masala (62-68)
13. Sharipov  O.Sh., Ro’ziyeva D.S. Gilbert fazosida qiymat qabul qiluvchi  tasodifiy maydonlar uchun markaziy limit teorema (69-72)
14. Xasanov  A., Rujanskiy M. Ikkinchi tartibli uch o’zgaruvchili  gipergeometrik funksiyalar uchun Eyler tipidagi integral ko’rinishlar (73-223)

"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому