Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту
Arxiv
2019-yilda chop etilgan maqolalar


1. Toʻxtasinov M.T., Abduolimova G.M., Hayitqulov B.X. Chegaralangan jismda issiqlik tarqalishini chegaraviy boshqarish (1-10)
2. Abdullayev A., Roziqov Oʻ.A. Ijtimoiy gumanitar fanlarda matematik usullar sharhi (11-18)
3. Karimov E.T. Xilfer kasr tartibli operatori qatnashgan aralash tipdagi tenglama uchun integral ulash shartli Trikomi tipidagi chegaraviy masala (19-26)
4. Roʻziyev M.X. Chegaralanmagan sohada singulyar koeffisiyentli Gellerstedt tenglamasi uchun chegaraviy xarakteristika bo'laklarida siljishli shartlar berilgan masala haqida (27-42)


1. Bekiyev A.B. Toʻrtinchi tartibli aralash tipdagi tenglama uchun bir chegaraviy masalaning yechilishi (1-6)
2. Mamanazarov A.O. Parabolik-giperbolik tenglama uchun bir siljishli masala haqida (7-16)
3. Roziqov Oʻ.A., Xakimov R.M. Keli daraxti ustida HC modeli uchun translyatsion-invariant Gibbs oʻlchovining chekka oʻlchov boʻlishi (17-22)
4. Ergashev T.G. Bitta singular koeffitsiyentli koʻp oʻlchivli elliptik tenglama uchun Xolmgren masalasi (23-32)
5. Jalilov M.A. Kasr tartibli differensial operator qatnashgan toʻrtinchi tartibli aralash turdagi tenglama uchun Samarskiy-Ionkin turidagi masala (33-42)


1. Murzambetova M.B. Toʻrtinchi tartibli spektral parametrli tenglama uchun chegaraviy masala (1-9)
2. Xoliqov D.K. Uchinchi tartibli yuklangan psevdoparabolik tenglama uchun integral shartli aralash masala haqida (10-19)
3. Irgashev B.Yu. Yuqori tartibli Lavrentyev-Bitsadze tenglamasi uchun Dirixle-Neyman tipidagi masala (20-30)
4. Parovik R.I. Duffingning kasr ossilyatorining majburiy tebranishlarini oʻrganish uchun garmonik balans usuli (31-36)
5. Sirojitdinov A.A. Bogʻliqsiz vektorlar yigʻindilari taqsimotining ayrim asimptotik baholari (37-40)
6. Xashimov A.R. Uchinchi tartibli qo'shma tipdagi nostatsionar tenglama uchun umumiy chegeraviy shart bilan masala (41-47)


"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому