2024 - Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту

2024

Arxiv
2024-yilda chop etilgan maqolalar

1. Gafurov Maxamat Uktamovich. 80 yillik yubileyi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 1-2 pdf
2. Abdullayev J., Ergashova Sh. Silindrik potensialda ikki bozonli sistemaning xos qiymatlari va invariant qism fazolari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 3-12 pdf
3. Allakov I., F. binti Deraman, S.H. Sapar., Sh. Ismail. Beatti ketma-ketliklari bilan bog‘liq murakkab modul bo‘yicha xarakterlar yig‘indisining bahosi haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 13-20 pdf
4. Aripov M., Atabaev O. Nochiziqli manba va yutilish bilan berilgan ikki karra buziluvchi parabolik masala yechimlarining sifat xossalari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 21-32 pdf
5. Muzaffarova M. Bitta ikki jinsli populyatsiyaning dinamikasi haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 33-40 pdf
6. Olimov U. Cheksiz o‘lchamli operatorning qo‘zg‘almas nuqtalarining tavsifi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 41-48 pdf
7. Azamov S. Tugun nuqtalari teng uzoqlikda joylashgan optimal kvadratur formula qurish haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 49-64 pdf
8. Djabbarov O. Dempfirlash hadi vaqtga bog‘liq bo‘lgan ikki karra nochiziqli parabolik tenglamaga qo‘yilgan Koshi masalasi yechimining sifat xossalari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 65-70 pdf
9. Djamalov S., Sipatdinova B. Chegaralanmagan parallelepipedda ikkinchi tur aralash tipdagi tenglama uchun davriy nolokal chegaraviy shartli chiziqli teskari masala haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 71-82 pdf
10. Zikirov O., Sagdullayeva M. Uchinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglama uchun integral shartli ba’zi nolokal masalalar. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 83-89 pdf
11. Kalandarov T. Arens algebralarining 2-lokal avtomorfizmlari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 90-93 pdf
12. Raxmonov F., Tankeeva A. Kvadrati bilan berilgan Barenblatt-Jeltov-Kochina operatori qatnashgan integro-differensial tenglama uchun aralash masalaning klassik yechilishi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 94-102 pdf
13. Ruziyev M., Mirsaburova G., Mamatmuminov D. Buziladigan giperbolik tipdagi tenglamalarning bir sinfi uchun Bitsadze-Samarskiy shartining analogi berilgan masala. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 103-111 pdf
14. Usmonov D. Yadrosida Bessel funksiyasi qatnashgan integro–differensial operatorni o‘z ichiga oluvchi buziladigan to‘rtinchi tartibli tenglama uchun bir masala haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.6, №1, pp. 112-124 pdf
15. Xolboyev A. Dodekaedr qirralarida dinamik masala. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №1, pp. 125-130 pdf

1. Khadjiyev Dj. Evklid fazosidagi gipersirtlar invariantlari Bonnet sistemasining minimalligi haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 1-6 pdf
2. Ergashova Sh. Yuqori o‘lchamli fazolarda Gamilton sistemalari geometriyasi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 7-13 pdf
3. Sobirov Z. Metrik grafda Hilfer kasr tartibli hosilasi bilan berilgan psevdo-subdiffuziya tenglamasi uchun teskari manba masalalari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 14-24 pdf
4. G‘oziyev Q. Uchinchi tartibli parabolik-giperbolik tenglama uchun siljish shartli chegaraviy masalalar. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 25-34 pdf
5. Djamalov S., Xalxadjayev B., Yusupov Sh. To‘rtinchi tartibli ikkinchi tur aralash tipdagi tenglama uchun yarim nolokal masalaning bir qiymatli yechilishi haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 35-41 pdf
6. Durdiyev U. Balka tebranishining integro-differensial tenglamasida yadroni aniqlash masalasi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 42-49 pdf
7. Ibragimov M. Neytral SFS-fazoning dual fazosida geometrik tripotentlar panjaralari orasidagi morfizmlarning xossalari. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 50-56 pdf
8. Karimov K, Shokirov A. Singulyar koeffitsiyentli aralash tipdagi uch o‘lchovli tenglama uchun Gellerstedt masalasi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 57-70 pdf
9. Oripov Sh. Geometrik o‘zgaruvchilarga ta’sir qiluvchi Bessel operatori qatnashgan to‘rtinchi tartibli tenglama uchun Koshi masalasi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 71-82 pdf
10. Raximov B. Differensial mansublik trayektoriyalar ansamblining boshqariluvchanlik shartlari haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 83-91 pdf
11. Tulakova Z. Uchta singulyar koeffitsiyentli uch o‘lchovli elliptik tenglama uchun aralash masalalar. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 92-104 pdf
12. Hasanov A., Normururodov H. Cheksiz zonali davriy funksiyalar sinfida qo‘shimcha hadli modifitsirlangan Korteveg-de Friz-sinus Gordon tenglamasi uchun Koshi masalasi. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 105-121 pdf
13. Xodjibayev V., Ataxujayev A. Batamom yutqazish ehtimolligi uchun tengsizliklar haqida. Bull. Inst. Math., 2024, Vol.7, №2, pp. 122- 126 pdf
"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому